Khiếu Nại

Di trú Úc: Trục Xuất Những Kẻ Đáng Sợ
Di trú Úc: Trục Xuất Những Kẻ Đáng Sợ
  • 23/10/2020

Vào ngày 3/9/2015 khi Bộ Trưởng Di Trú, ông Peter Dutton phát biểu sẽ huỷ quốc tịch và trục xuất những thành phần khủng bố mặc dù đã có quốc tịch Úc, tưởng chừng như đơn giản chỉ áp dụng luật này nhằm mục đích chống khủng bố, nhưng không hẳn vì ông ta muốn làm ‘sạch’ cả hệ thống di trú khi ông còn giữ chức vụ quan trọng nay.

Xem thêm
Tin mới nhất